Tuzla İçmeleri Şifalı Sularının Tarihçesi

Tuzla içmelerine dair elimizdeki en eski bilgiler, 1611 Tarihli EVLİYA ÇELEBİ SEYEHATNAMESİ’ne dayanmaktadır. 

Evliya Çelebi Tuzla İçmelerinin ününü duyup gelmiş ve seyehatnamesinde Tuzla içmelerinden bakın nasıl bahsetmiştir.

” Evsaf-ı ab-u müshil içme (bağırsakları yumuşak tutan içme suyu), yılboyunca İstanbul’dan vesair beldelerinden buraya binlerce adamlar birikip çadırlar kurarak birsazı-sur bir işi Nuş (sazlar çalınıp neşeler içinde suların içildiği)  olur ki, kırk gün kırk gece sürer. Öyle tüfenk, fişenk, şadımanlıkları (eğlenceleri) olurki, dillere tarif olunmaz. Ehl-i dert olup (hasta olup) Ahlad-ı faside marazına (bağırsak parazit hastalıkları) müptela olanlar burada günlerce içme suyundan nuş ederler (içme suyundan içerler). Biemrullah (Allah’ın emriyle) kim istifra edip sarı, yeşil safra, sevda, ahat çıkarırlar ki adam (insan) rayiha-i habisesinden (pis kokusundan) helak (ölüm) mertebesine varır. Bazıları aşağısından safra, sevda, balgam, ahlat, kara balgam, gazbor, sirenme nam, emraz-ı muhtelifiye (çeşitli kötü maddeler) çıkararak yeniden hayat bulur. Bazısında lateşbih (benzetmekten uzak olsun)  tesbih tanesi dürülmüş şeyler çıkıp kırık-ellişer boğum, bağırsak gibi çıkıları çalılara sererler. Gelip gidenler temaşe ederler (seyrederler). Acaib-i hikmettir ki (garip olgular) bazı çıkıları yardıkların da içlerinden binlerce siyah başlı kurtlar, kelebek gibi haşarat çıkar.

Bu su yalçın kayadan çıkıp kaynar, berrak, latif bir su isede sörcedir (tuzludur).

Cilt 2 sahife 61-1051 rebiülevvel gürresi:  EKİM 1611’de başlar.

Tarihi bu kadar eskiye dayanan Tuzla içmelerinin insan sağlığı için önemini anlayan Mustafa Kemal Atatürk’ün emri ile 1927 yılında, arazinin imtiyaz hakkı üç doktor ve iki iş adamının kurduğu Anonim Şirkete verilmiştir.

127 yılında kurulan Tuzla İçmeler A.Ş. günümüze kadar gelmekle birlikte 1970 yılından itibaren iyi işletilememiş ve ihmal edilmiştir. 1990 yılında yönetim kurulunun değişmesinden itibaren Tuzla İçmeleri yeni ve modern çehresine kavuşmaya başlamıştır.

Yeni yönetim kurulu 1991 yılında bu eşsiz doğal zenginliği koruma altına aldırmak için anıtlar kuruluna müracaat etmiştir. Daha sonra 1993 yılında İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı Araştırma ve Uygulama Merkezi ile temasa geçilmiş kaynak suyu analizleri yaptırılmış, suyun nitelikleri ve tıbbi raporu tam olarak tespit edilmiştir.

1990 yılından beri gerek Büyük İçmelerde gerekse Küçük İçmelerde yatırımlara başlanmış ve on yılların yıprattığı tesisler restore edilmiştir.

Her şeyin ötesinde mineral suların ulusal bir hazine olduğunun bilincinde olan yönetimimiz üniversiteden destek ve danışmanlık alarak Tuzla Kaplıcalarının Türkiye ekonomisine en üst düzeyde katkısını sağlamayı hedef edinmiştir.

 • KÜRSUN Doğal Zengin Mineralli Suyu, İçmeler olarak bilinen Büyük İçmeler kaynağının suyudur.
 • Tuzla İçmeler’i 16. yüzyıldan beri insanların şifa bulmak için içtikleri bir sudur.
 • Tuzla İçmeleri Sağlık Bakanlığı’nın 1935 tarih ve 3 no’lu Maden Suları ile Kaplıca ve İçmeler Ruhsatnamesi ile ruhsatlandırılmış bir sudur.
 • Tuzla İçmeleri Maden Suları ile ilgili olarak 1992 yılından bugüne kadar İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı Araştırma ve Uygulama Merkezi’nce suyun tıbbi faydaları araştırılarak raporlandırılmıştır.

Tuzla İçmeleri bugün;

 1. Kaplıca Kür Kliniği (İstanbul Medikal Termal)
 2. Business Termal Otel ( Double Tree By Hilton, Tuzla)
 3. Kürsun markalı su üretim ve paketleme tesisi
 4. Peloid Pelomin markalı tıbbi çamur üretim ve paketleme tesisi
 5. İçme Kürü Birimi
 6. Kaplıca Tedavi Havuz birimi
 7. Sıra Banyoları
 8. Konaklama

Hizmetlerini sürdürmektedir.