Kürsun Suyumuzdaki Bikarbonatın İnsan Sağlığına Etkileri

600 mg./Lt.  üzerinde bikarbonat içeren doğal mineralli sular, bikarbonatça zengin doğal mineralli sulardır. .(Doğal mineralli sular hakkında yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 01.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25657) ( AB,80 / 777 / EEC )

Bikarbonat;

– Doğal mineralli sularda, özellikle 1300 mg./Lt. üzerindeki düzeylerde bulunan bikarbonat, mide ve bağırsaklar üzerinde doğrudan, böbrekler ve idrar yolları üzerinde dolaylı  etki gösterir.

– Sindirimde özellikle mide fonksiyonlarını destekler. Hem mide de hem kanda asit-baz dengesinde rol oynar.

– Mide ve ince bağırsak mukozasını (iç yüzeyini) korur.

– Mide asidini nötralize eder.

– İdrarı alkalize edici etki yaratır,

– Kandaki asit düzeyini dengelemede yardımcı olur. (kandaki asit oranı 7.2 PH altına düştüğünde koma olayı görülür.)

– Ürik asit düzeyini düşürücü etki gösterir.(ürik asit düzeyinin yükselmesi gut hastalığına sebep olur.)

– Açlık kan şekeri düzeyinde düşme sağlar.

KÜRSUN İÇERDİĞİ ZENGİN BİKARBONAT MİKTARI İLE (356,24 mg/L) SAĞLIĞINIZ İÇİN YARARLI BİR SUDUR.