Böbrekler ve böbrek üstü bezleri

Kürsun suyumuzun yüzyıllardır bilinen en meşhur özelliği, böbrek taşı düşürme özelliğidir. Suyumuzun içinde bulunan magnezyum, kalsiyum ve sülfat minerallari böbrek ve idrar yollarındaki bazı taşları erittiği gibi yeni taş oluşmasını engelleyici etkiye sahiptir. İdrar yolu enfeksiyonlarında da yine iltihabı atma özelliği vardır. Mineralli sular böbrek fonksiyonlarını düzenlemeye yardımcı olur.

Suyumuzun zengin sodyum klorür, magnezyum, sülfat, uygun miktardaki bikarbonat ve kalsiyum içeriği nedeni ile;

  • Böbrek ve idrar yollarında taş oluşumunu önler, kalsiyum oksalat taşları başta olmak üzere üriner sistem taşlarının oluşmasında engelleyici, oluşan taşların atılmasında kolaylaştırıcı etkiler gösterir.
  • Litotripsi (taş kırma) sonrası kırılan taşların atılmasının kolaylaştırılmasında içme kürü yapılması önem kazanmaktadır.
  • İdrar yolu infeksiyonlarında iltihabı geriletici etki gösterir.

Böbrek taşı ve kumu için 3 günlük kür tavsiye edilir.