Ruhsata esas analiz sertifikası

Kürsun marka tescil belgesi

İşyeri Açma ve Çalışma Belgesi

Doğal Mineralli Su Üretim izni

2004 Doğal Maden Suyu İşletme Ruhsatı

Kaplıca tesisi İşletme İzni

2016 yılı Tam Analiz Sonuçları

İstanbul Tıp Fakültesi

Suyumuzun Tıbbi Balneolojik Değerlendirme Raporu